Parties

Statistical Speech Technology Group on April 29, 2023

April 29, 2023: Grace, John Harvill, Mark Hasegawa-Johnson, Heting Gao, Jeff Chang, Jialu Li, Liming Wang, Xiuwen Zheng, Feiyu Zhang, Erin Lee, Jerome Ni, Junkai Wu, Xulin Fan


KAIST and UIUC people at Interspeech 2022

September 21, 2022 (Interspeech, Incheon, Korae): Eunseop Yoon, SooHwan Eom, Lae-Hoon Kim, Mark Hasegawa-Johnson, Minje Kim, John Harvill, Mahir Morshed


Statistical Speech Technology Group on Sep 10, 2022

September 10, 2022: Jialu Li, Xulin Fan, Erin Lee, Feiyu Zhang, Priyam Mazumdar, Mark Hasegawa-Johnson, Mahir Morshed, John Harvill, Grace, Liming Wang, Junrui Ni, Heting Gao


Leda, Liming and Jialu on Aug 12, 2022 at Meta

August 12, 2022: Leda Sarı, Liming Wang, Jialu Li


John and Mark on May 24, 2022

May 24, 2022: John Harvill, Mark Hasegawa-Johnson


Ali, Mark and Yuqian on May 13, 2022

May 13, 2022: Ali Abavisani, Mark Hasegawa-Johnson, Yuqian Zhou


SST group on May 7, 2022

May 7, 2022: Mark Hasegawa-Johnson, Heting Gao, Liming Wang, John Harvill, Erin Lee, Mahir Morshed, Feiyu Zhang, Junkai Wu


Leda and Mark on May 13, 2021

May 13, 2021: Leda Sarı, Mark Hasegawa-Johnson


SST Group on May 10, 2021

May 10, 2021: Zhonghao Wang, Shuju Shi, Leda Sarı, Steven Chan, Kaizhi Qian, John Harvill, Heting Gao, Liming Wang, Kiran Ramnath, Frisbee, Dog, Mark Hasegawa-Johnson


Statistical Speech Technology Group on May 16, 2020

May 16, 2020: Kuangxiao Gu, Mark Hasegawa-Johnson, Kiran Ramnath, Haozhong Guan, Jennifer Zhang, Shuju Shi, Leda Sari, Mahir Morshed, Junrui Ni, John Harvill, Jialu Li, Liming Wang, Sarah King


Statistical Speech Technology Group on Aug 31, 2019

August 31, 2019: Shuju Shi, Jennifer Zhang, Kaizhi Qian, Chak Ho Steven Chan, Junrui Jerome Ni, Heting Gao, John Harvill, Jialu Li, Leda Sari, Mark Hasegawa-Johnson, Camille Goudeseune


Statistical Speech Technology Group in Sep 2015

September 2015: Tianyilin Zhu, Yanlu Xie, Xiang Kong, Xuesong Yang, Raymond Yeh, Mark Hasegawa-Johnson, Kaizhi Qian, Jaewon Choi, Amit Das, Yang Zhang, Mary Pietrowicz, Wenda Chen


Statistical Speech Technology Group on Sep 7, 2013

September 7, 2013: Camille Goudeseune, Stephen King, Sujeeth Bharadwaj, Austin Chen, Amit Das, Preethi Jyothi, Manoj Prabhakaran, Po-Sen Huang, Xuesong Yang, Sarah King, Yang Zhang, Kaizhi Qian, Jonathan Jones, Mark Hasegawa-Johnson and Raymond Yeh


SST members and friends at Interspeech 2010

September 30, 2010 (Interspeech, Ginza, Japan): Mark Hasegawa-Johnson, Catherine Lai, Jui-Ting Huang, Bowon Lee, Su-Youn Yoon, Xiaodan Zhuang


Statistical Speech Technology Group on Oct 29, 2009

October 29, 2009: David Harwath, Sujeeth Bharadwaj, Kyung-Tae Kim, Sarah King, David Cohen, Lae-Hoon Kim, Arthur Kantor, Po-Sen Huang, Harsh Vardhan Sharma, Muhammad Umer, Xiaodan Zhuang, Mark Hasegawa-Johnson, Chi Hu, Jui-Ting Huang, Heejin Kim, and Qinsong Liu

SST members and friends at Speech Prosody 2008

May 9, 2008 (at Speech Prosody, Campinas, Brazil): Erin O’Rourke, Eun-Kyung Lee, Yoonsook Mo, Jui-Ting Huang, Tae-Jin Yoon, Xiaodan Zhuang, and Mark Hasegawa-Johnson


Statistical Speech Technology Group at Bowon's thesis defense, 2006

December, 2006 (Bowon Lee’s Ph.D. Defense): Yanxiang Chen, Jui-Ting Huang, Arthur Kantor, Mark Hasegawa-Johnson, Sarah King, Erica Lynn, Jeremy Tidemann, Xiaodan Zhuang, Bowon Lee, and Harsh Vardhan Sharma